Jump to content

Photo

Intro to you a education site, and business social network


 • Please log in to reply
No replies to this topic

#1 krystal90hp

krystal90hp
 • Banned
 • 1 posts

  Posted 01 February 2013 - 04:51 AM

  Global Education Development  Học viện doanh nh¢n GED Chuyªn tổ chức c¡c kh³a học Ä‘ o tạo kinh doanh, quản l½ doanh nghiệp, tổ chức lá»›p giam doc dieu hanh, kh³a học Marketing, ban hang chuyen nghiep...    GED dá»±a trªn những vấn đề thá»±c tế m  c¡c Doanh nghiệp Ä‘ang gặp phải. Vá»›i Ä‘á»™i ngÅ© Chuyªn gia v  c¡c Giảng viªn kinh nghiệm, tận t¢m sẽ mang lại những giải ph¡p tối Æ°u cho Doanh nghiệp v  c¡c chÆ°Æ¡ng tr¬nh Ä‘ o tạo nhằm ph¡t triển nguồn nh¢n lá»±c.   Chi tiết kh³a học, vui l²ng truy cập:  www.doanhnhan.edu.vn   ---------------------- Business Social Network: www.doanhnhan.ning.com _ diá»…n Ä‘ n doanh nh¢n   Thank you!
  0 user(s) are reading this topic

  0 members, 0 guests, 0 anonymous users