Jump to content

Photo

​Triển lãm VIBC – Hướng đi mới cho WEBSITE B2B


 • Please log in to reply
No replies to this topic

#1 thantai68

thantai68
 • Banned
 • 8 posts

  Posted 14 March 2013 - 01:49 AM

         C¡c website thÆ°Æ¡ng mại B2B vốn kh´ng phải l  má»™t kh¡i niệm má»›i vá»›i c¡c doanh nghiệp Việt Nam. Tuy nhiªn, từ lºc ra đời cho đến nay, chÆ°a c³ website B2B n o của Việt Nam c³ thể vượt qua alibaba. Vá»›i hy vọng x¢y dá»±ng má»™t alibaba của riªng Việt Nam, má»™t trang web B2B d nh cho d¢n Việt, trang web www.vccn.com Ä‘£ Ä‘Æ°a h¬nh thức triá»…n l£m trÆ°ng bầy thá»±c tế kết hợp vá»›i website nhằm tạo ra má»™t hÆ°á»›ng Ä‘i má»›i cho website B2B tại Việt Nam.
  Vá»›i tªn gọi Triển l£m VIBC, trang web VCCN.COM hy vọng sẽ Ä‘Æ°a ra má»™t s n giao dịch ảo kết hợp vá»›i s n giao dịch thá»±c tế. Ở nÆ¡i Ä‘³, c¡c doanh nghiệp v  kh¡ch h ng kh´ng chỉ nh¬n thấy c¡c sản phẩm trªn website m  c²n c³ thể Ä‘¡nh gi¡ sản phẩm Ä‘³ bằng mẫu trÆ°ng bầy thá»±c tế ngay trong triá»…n l£m VIBC. Nếu alibaba mạnh về gian h ng ảo v  s n giao dịch ảo, th¬ TRIỄN LƒM VIBC lại mạnh về gian h ng thá»±c v  s n giao dịch thá»±c. Đ³ phải chăng sẽ l  má»™t hÆ°á»›ng Ä‘i má»›i cho website B2B của Việt Nam?  

  Đ´i n©t về Triá»…n l£m VIBC:  
      Ng y 01/05/2013 Tập Ä‘o n VCCN sẽ ch­nh thức cho ra mắt Triá»…n l£m trÆ°ng b y sản phẩm thá»±c tế tại địa chỉ: Triá»…n l£m VIBC Vietnam International Business Center) - T²a nh  A2 - số 148 đường Giảng Vµ - Ba Ьnh - H  Ná»™i (Nh  trÆ°ng b y c³ mặt tiền tiếp gi¡p đường Ngọc Kh¡nh).
   
  Vá»›i diện t­ch hÆ¡n 10.000m2, Ä‘¢y sẽ l  Trung t¢m mua sắm trÆ°ng b y theo h¬nh thức triá»…n l£m kết hợp vá»›i gian h ng ảo trªn website lần đầu tiªn xuất hiện tại Việt Nam. HÆ¡n thế c²n l  nÆ¡i quy tụ v  giá»›i thiệu c¡c doanh nghiệp nổi tiếng v  sản phẩm chất lượng cao đến từ nhiều nÆ°á»›c kh¡c nhau nhÆ°: Anh, Mỹ, Nhật, Nga, Đức, Ph¡p, Italy, H n Quốc, Trung Quốc, Th¡i Lan, Nam Phi, Ai Cập, Bali. Chi tiết xem tại website VCCN.COM
   
  C´ng ty TNHH thÆ°Æ¡ng mại v  ph¡t triển Thần T i Việt
  T²a nh  Ocean Park số 1 Đ o Duy Anh phường PhÆ°Æ¡ng Liªn Đống Đa- H  Ná»™i
  Điện thoại: 04.35747614.
  Website:  http://vn.vccn.com/ 
  Email: support@vccn.vn

   

                                                                                                      --- Nguồn VCCN biªn tập---

  0 user(s) are reading this topic

  0 members, 0 guests, 0 anonymous users