Jump to content
Sign in to follow this  
svktclub

VIẾT THUÊ LUẬN VĂN| VIẾT LUẬN VĂN THUÊ|LÀM LUẬN VĂN THUÊ|THUÊ LÀM LUẬN VĂN|LÀM LUẬN VĂN THẠC SỸ|THUÊ LÀM TIỂU LUẬN

Recommended Posts

SVKTCLUB Ä‘ã thu hút và tiếp nhận hàng chục thành viên là các giảng viên, giáo viên, thạc sỹ, kỹ sÆ°, cá»­ nhân ÄH, các bạn SV năm thứ 3, thứ 4 khá và giá»i của các trÆ°á»ng ÄH: Kinh TếQuốc Dân, Luật, Khoa Há»c Xã Há»i & Nhân Văn, Ngoại Giao, Ngoại ThÆ°Æ¡ng, Ngoại Ngữ, SÆ° Phạm, SÆ° Phạm Kỹ Thuật, Bách Khoa, Xây Dá»±ng, Giao Thông, Nông Nghiệp, Lâm Nghiệp, Thủy Sản…. tham gia vào lÄ©nh vá»±c cung cấp ná»i dung, tài liêu, há»— trợ, giải đáp cho sinh viên.
SVKT club nhận há»— trợ toàn diện và triệt để từ A-Z cho các bạn sinh viên trong quá trình làm luận văn, đồ án, báo cáo thá»±c tập, tiểu luận, chuyên Ä‘á»â€¦. thuá»c tất cả các ngành há»c:
- Kinh tế, đầu tư, tài chính ngân hàng, kế toán, kiểm toán
- Bảo hiểm, quản trị, nhân lực, marketting
- Luật kinh tế, luật hình sự
- Du lịch, văn hóa,
- Dân tá»c há»c, tôn giáo há»c, tâm lý
- Triết há»c, chủ nghÄ©a xã há»i, tÆ° tưởng Hồ Chí Minh
- Lịch sử, địa lý
- Ngữ văn, tiếng Anh
- Môi trÆ°á»ng, địa chất, địa chính
- Xây dựng, kiến trúc
- Giao thông Ä‘Æ°á»ng bá», cầu Ä‘Æ°á»ng
- Chế tạo máy, Ä‘iá»u khiển, tá»± Ä‘á»ng hóa, Ä‘iện – Ä‘iện tá»­
- Công nghệ thông tin, viễn thông,
- Và các ngành khác …
Äể đảm bảo vá» chất lượng bài luận, đúng hạn thá»i, sau khi nhận Ä‘á» tài SVKT club sẽ phân Ä‘oạn tiến Ä‘á», đồng thá»i giao sản phẩm theo lá» trình ( giao từng chÆ°Æ¡ng, từng mục) để chủ Ä‘á» tài theo dõi, và yêu cầu chỉnh sá»­a được ngay.
Quy trình cụ thể như sau:
1. Thá»a thuận
2. Chủ Ä‘á» tài gá»­i yêu cầu chi tiết vào email của SVTV club đồng thá»i đặt cá»c cam kết.
3. SVKT club viết, giao từng chÆ°Æ¡ng theo tiến Ä‘á» thá»a thuận, send file qua email
4. Chủ Ä‘á» tài thanh toán từng phần theo thá»a thuận qua ATM
5. Check lỗi, sửa theo yêu cầu từng đoạn, cả bài.
6. Chủ đỠtài thanh toán hết 100% phí hỗ trợ qua ATM
7. Giao toàn bài, kết thúc thá»a thuận qua email
PhÆ°Æ¡ng châm phục vụ của SVKT club là: Äáp ứng nhanh – Äúng tiến đỠ– Chất lượng tốt.
SVKT club cam kết không tiết lá» thông tin cá nhân trong bất kỳ trÆ°á»ng hợp nào.
CLB Sinh Viên Kinh Tế

Trưởng Nhóm : Anh Chính
Email: chinhneu50@gmail.com

Yahoo online?u=c_kt01021990&t=1,

Tel: 01699421922 

Website:svktclub.wordpress.com,

svktclub.blogpost.com

Share this post


Link to post
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now
Sign in to follow this  


 • Best Destination Wedding Sponsors  Facebook Pinterest Google+ Twitter
 • Posts

  • I have stayed at Dreams La Romana and Dreams Dominicus.  The two resorts are very different in style and decor. A few comparison points are below and fact sheets are attached for both.   Both resorts are approx 45 minutes from Punta Cana airport, close proximity to Saona Island, Catalina Island and Altos de Chavon. Top championship golf courses in the Caribbean are just minutes away including Teeth of the Dog, Dye Fore, The Links and La Estancia – all designed by world-famous Pete Dye. Restaurants are similar at both resorts.  Both offer the Explorers Club for Kids.  Dreams Dominicus  Brand new resort and in 2016 488 rooms (however additional construction was underway) More contemporary style & decor Good beach area Rooms were very nice Preferred Club located in main lobby and adjacent to main pool & beach front Food was good Center plaza area with nighttime entertainment Main lobby is small, but outdoor bar off lobby is nice Dreams La Romana Originally built in 2003 & opened as Dreams La Romana in 2008 756 rooms Recently renovated and new preferred club adults only lounge & pool added  Rooms are more traditional Caribbean decor Grounds are very lush and tropical Good beach area food was good    Dreams Dominicus fact sheet.pdf Dreams La Romana fact sheet.pdf
  • My sister has done it but with the destination wedding, only super close family members and friends came since it was expensive and farther. It was great though.
  • Thanks! I had it printed out. Very useful!!
  • Hello Guys, Are you looking for affordable wedding venue, reception halls, party rentals, outdoor event venue, birthday party venue in mobile al.  Choose Anne-Marie Cottage for your special occasion. Our cottage is an affordable venue for your intimate wedding.   Thank u 
  • Flower girl dresses tend to follow the latest trends in bridal party and thanks for sharing Great website that provide  good collection & services with affordable price .
 • Topics

×