Jump to content

Photo

Purple, Blue, Pink or White "Just Married" or "Thank you" Paper Parasols


 • Please log in to reply
4 replies to this topic

#1 tdmaus

tdmaus
 • Newbie
 • 41 posts

  Posted 24 September 2012 - 12:05 PM

  Parasols are 32"in diameter. Each $15 + Shipping from PA

  Colors: Purple, Blue, Pink or White. Letters are hand painted. Please PM me if interested. Thank you  #2 phantri

  phantri
  • Banned
  • 4 posts

   Posted 24 September 2012 - 05:53 PM

   Catalogue ch­nh l  cuốn cẩm nang giá»›i thiệu về tổng quan c´ng ty của bạn, về sản phẩm dịch vụ của c´ng ty. 1 cuốn catalogue kh´ng bao gồm về số trang, v¬ sao lại nhÆ° vậy? V¬ má»—i cuốn catalogue số trang l  kh´ng đồng nhất, t¹y theo quy m´ hoạt Ä‘á»™ng của c´ng ty. V­ nhÆ° má»™t tập Ä‘o n c³ nhiều năm hoạt Ä‘á»™ng th¬ tất nhiªn cuốn catalogue sẽ c³ nhiều Ä‘iều để n³i. Ch­nh v¬ thế vá»›i những Ä‘Æ¡n vị nhÆ° thế n y số trang của cuốn catalogue c³ thể lªn đến h ng chục trang. C¡c th nh phần trong cuốn catalogue cÅ©ng mang tầm kh¡i qu¡t chủ yếu l  giá»›i thiệu về phÆ°Æ¡ng ch¢m hoạt Ä‘á»™ng của c´ng ty hay tổ chức.

   Những cuốn catalogue để đạt đến tần chuyªn nghiệp th¬ ngo i t­nh thẩm mỹ ra c²n lu´n tu¢n thủ theo má»™t quy luật nhất định. Đơn giản nhÆ° trÆ°á»›c khi v o phần tổng quan th¬ bao giờ cÅ©ng c³ thÆ° của Chủ tịch Há»™i đồng quản trị v  những phần kh´ng thể thiếu. ngo i ra vẫn c²n má»™t số th nh phần quan trọng kh¡c nhÆ° sứ mệnh, mục tiªu… Đ¢y ch­nh l  cÆ¡ sở để x¢y dụng má»™t cuốn catalogue chuẩn để từ Ä‘³ giá»›i thiệu sản phẩm vá»›i kh¡ch h ng.
   Vá»›i má»—i doanh nghiệp kinh doanh, sản xuất, thÆ°Æ¡ng mại hay dịch vụ th¬ catalogue l  m³n “trang sức” – cÅ©ng l  má»™t vÅ© kh­ tiếp thị hiệu quả v  kh´ng thể thiếu được.
   V¬ những l½ do Ä‘³, dịch vụ in catalogue của chºng t´i sẵn sang giºp qu½ doanh nghiệp d nh chắc phần thắng trong cuá»™c Ä‘ua đầy cạnh tranh trªn chiến trường quảng c¡o, tiếp thị…

   Posted Image
   in catalogue

   Dịch vụ in Catalogue gi¡ rẻ của chºng t´i Ä‘¡p ứng c¡c yªu cầu sau:
   - Số lượng đặt h ng kh´ng giá»›i hạn.
   - Thời gian Ä‘¡p ứng nhanh.
   - Gi¡ cả hợp l½
   - Chất lượng cao nhất
   - Đội ngÅ© thiết kế tạo mẫu catalogue chuyªn nghiệp
   - C³ thÆ° viện h¬nh ảnh v  font chữ Ä‘a dạng cho kh¡ch h ng lá»±a chọn.
   - Thiết kế sang tạo kh´ng tr¹ng lặp
   - Nhiều chế Ä‘á»™ khuyến m£i d nh cho kh¡ch h ng

   Posted Image

   Catalogue ch­nh l  cuốn cẩm nang giá»›i thiệu về tổng quan c´ng ty của bạn, về sản phẩm dịch vụ của c´ng ty. 1 cuốn catalogue kh´ng bao gồm về số trang, v¬ sao lại nhÆ° vậy? V¬ má»—i cuốn catalogue số trang l  kh´ng đồng nhất, t¹y theo quy m´ hoạt Ä‘á»™ng của c´ng ty. V­ nhÆ° má»™t tập Ä‘o n c³ nhiều năm hoạt Ä‘á»™ng th¬ tất nhiªn cuốn catalogue sẽ c³ nhiều Ä‘iều để n³i. Ch­nh v¬ thế vá»›i những Ä‘Æ¡n vị nhÆ° thế n y số trang của cuốn catalogue c³ thể lªn đến h ng chục trang. C¡c th nh phần trong cuốn catalogue cÅ©ng mang tầm kh¡i qu¡t chủ yếu l  giá»›i thiệu về phÆ°Æ¡ng ch¢m hoạt Ä‘á»™ng của c´ng ty hay tổ chức.

   hững cuốn catalogue để đạt đến tần chuyªn nghiệp th¬ ngo i t­nh thẩm mỹ ra c²n lu´n tu¢n thủ theo má»™t quy luật nhất định. Đơn giản nhÆ° trÆ°á»›c khi v o phần tổng quan th¬ bao giờ cÅ©ng c³ thÆ° của Chủ tịch Há»™i đồng quản trị v  những phần kh´ng thể thiếu. ngo i ra vẫn c²n má»™t số th nh phần quan trọng kh¡c nhÆ° sứ mệnh, mục tiªu… Đ¢y ch­nh l  cÆ¡ sở để x¢y dụng má»™t cuốn catalogue chuẩn để từ Ä‘³ giá»›i thiệu sản phẩm vá»›i kh¡ch h ng.
   Vá»›i má»—i doanh nghiệp kinh doanh, sản xuất, thÆ°Æ¡ng mại hay dịch vụ th¬ catalogue l  m³n “trang sức” – cÅ©ng l  má»™t vÅ© kh­ tiếp thị hiệu quả v  kh´ng thể thiếu được.
   V¬ những l½ do Ä‘³, dịch vụ in catalogue của chºng t´i sẵn sang giºp qu½ doanh nghiệp d nh chắc phần thắng trong cuá»™c Ä‘ua đầy cạnh tranh trªn chiến trường quảng c¡o, tiếp thị…

   Posted Image
   in catalogue

   Dịch vụ in Catalogue in tui giay gi¡ rẻ của chºng t´i Ä‘¡p ứng c¡c yªu cầu sau:
   - Số lượng đặt h ng kh´ng giá»›i hạn.
   - Thời gian Ä‘¡p ứng nhanh.
   - Gi¡ cả hợp l½
   - Chất lượng cao nhất
   - Đội ngÅ© thiết kế tạo mẫu catalogue chuyªn nghiệp
   - C³ thÆ° viện h¬nh ảnh v  font chữ Ä‘a dạng cho kh¡ch h ng lá»±a chọn.
   - Thiết kế sang tạo kh´ng tr¹ng lặp
   - Nhiều chế Ä‘á»™ khuyến m£i d nh cho kh¡ch h ng

   Posted Image

   CTY TNHH IN ẤN & QUẢNG CO PHƯỢNG UYŠN

   Website : www.inanphuonguyen.com

   Email : inanphuonguyen@yahoo.com - ctyinphuonguyen@gmail.com

   Điện thoại : (08) 730 25 336 - 0907 219 377 Fax : (08) 730 25 336   #3 phantri

   phantri
   • Banned
   • 4 posts

    Posted 24 September 2012 - 05:53 PM

    hjjjjjjjjjjjjjjjjj    #4 misslaura11

    misslaura11
    • Newbie
    • 49 posts

     Posted 27 January 2013 - 01:52 PM

     I like! How much to ship to uk?

     #5 tdmaus

     tdmaus
     • Newbie
     • 41 posts

      Posted 27 January 2013 - 04:56 PM

      I'll send you a PM


      0 user(s) are reading this topic

      0 members, 0 guests, 0 anonymous users